polozennavu2020-fd92c691a3.pdf

І. Загальні положення

Всеукраїнський освітній проєкт “Відкривай Україну” (далі – Проєкт) є відкритим  інтерактивним навчальним середовищем для підлітків. Проєкт розрахований на участь команд учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів у містах та інших населених  пунктах України. Тимчасово окуповані міста з Автономної республіки Крим, Донецької та Луганської областей можуть приєднатися до Проєкту після їх повернення під контроль української влади.

Організатором Проєкту є Благодійна Організація “Благодійний Фонд “Фундація Соціальних Інновацій “З країни в Україну” (далі – Організатор).

Проєкт реалізовується за сприяння Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури молоді та спорту України.

Партнерами Проєкту є Фонд сприяння демократії (U.S. Embassy Kyiv Ukraine), Black Sea Trust for Regional Cooperation, Британська Рада, Всеосвіта та інші громадські організації та суб’єкти освітнього процесу.

До реалізації Проєкту можуть долучатися державні і недержавні установи, організації, фонди, компанії, у т.ч. іноземні, як на місцевому, регіональному, так і на всеукраїнському рівнях. 

ІІ. Мета та завдання Проєкту

Мета Проєкту – створити середовище для розвитку українських підлітків, в якому вони набуватимуть необхідних компетенцій та отримають можливість реалізувати командою власну ідею у своєму місті (населеному  пункті).      

Завдання Проєкту:     

● допомогти підліткам перейти у відповідальне та усвідомлене життя громадянина України; 

● створити умови для формування ініціативності, сприяти формуванню/виявленню активної громадянської позиції підлітків та командної роботи; 

● розвинути у підлітків креативність, почуття відповідальності за свої рішення, спроможності визначати й долати ризики, здатність планувати діяльність у формі проєктів і досягати поставлених цілей, аналізувати аргументи та перевіряти факти; 

● мобілізувати локальних громадських активістів до співпраці із командами Проєкту для створення змін у просторі свого населеного пункту та допомогти кожному члену команди розкрити свої сильні сторони саме через взаємодію та партнерство з іншими; 

● створити умови для вчителя, в яких він зможе працювати із учнями в ролі ментора, брати участь у  процесах на рівні з учнями. 

Цінності Проєкту:

  1. Інноваційність – свіжий подих довгоочікуваних змін. Заохочення мислення, а не “зазубрювання”, модерації, а не наказовості, помилок як інструменту, а не персональної трагедії. Через приклади історій успіху, реалізованих бізнес моделей демонстрації суті інноваційної діяльності як і в поєднання в нові успішні композиції наявних елементів, так і в створенні абсолютно нових сутностей, ідей.    

2.  Суб’єктність – підлітки як свідомі реформатори України, а не «неповноцінні дорослі». Демонстрація різниці між парадигмами «ухвалення рішень» та  «вироблення рішень».     

3.  Гнучкість – відкритість викликам сучасного світу; час вийти з акваріуму, створеного сторонніми стереотипами сприйняття. Важливість адаптації команд для існування та досягнення цілей у змінному середовищі.     

4.  Наставництво – можливість давати поради, надихати завжди відкриває більше можливостей, ніж нав’язування або активна демонстрація власної думки; не надаємо готових відповідей і рішень, спонукаємо до пошуку власного шляху.

5.  Партнерство – зв’язки між громадою та її членами, між бізнесом і владою, утворення взаємовигідних коаліцій задля спільної мети. Школа не має бути закритою системою, школа має стати центром громадської активності свого ареалу громади. Партнерство як запорука відкритості системи.

ІІІ. Учасники Проєкту

До участі у Проєкті запрошуються учні 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності (далі – Учасники).     

Учні беруть участь у Проєкті командами з 10 осіб. До складу команди повинні входити представники всіх вікових груп (по 2 особи з кожної: 7, 8, 9, 10, 11 класи). Якщо у школі відсутні певні класи, то школа може створити 1 команду з 2 шкіл. Якщо такі школи відсутні, або є інші важливі причини, їх необхідно повідомити на пошту vu.zkvu@gmail.com. Організатори розглянуть заявку та нададуть відповідь впродовж кількох робочих днів.   

Команда має обрати собі ментора  з числа вчителів, що працюють у тій самій школі.   

УВАГА: Від однієї школи в Проєкті може брати участь лише одна команда.   

В разі недотримання командою у шкільному етапі загальних правил участі у Проєкті без попередження Організатора конкурсу (наявність представників  всіх вікових груп (по 2 особи з кожної: 7, 8, 9, 10, 11 класи), команда може бути дискваліфікована організаційним комітетом з того моменту, коли ця інформація дійде до організаційного комітету.     

Особиста реєстрація триває з 25 листопада до 20 лютого на сайті Проєкту www.vidkruvai.com.ua     

Оголошення про початок особистої реєстрації відбувається на презентаціях Проєкту в обласних та районних центрах, а також на сайті Проєкту і в соцмережах Проєкту. Продовження реєстрації за умов карантину та інших форс-мажорних обставин можливо, але не більше ніж на 1 тиждень. Про зміни в датах реєстрації за їх умов має бути повідомлено на сайті Проєкту за 1 день до закінчення реєстрації.    

Команди формуються з числа зареєстрованих учасників в кожній школі відповідно до інструкцій. Формування команди є складовою частиною навчання.     Зареєстровані на платформі учасники, які не увійшли до складу команди, можуть бути помічниками команди та/або замінити когось із членів команди на певному етапі Проєкту за згодою всієї команди та наявності поважних для цього причин.   

Команда обирає для себе ментора – вчителя від школи, який має пройти відповідну реєстрацію на онлайн платформі.     

Вчитель-ментор команди:   

● допомагає учасникам команди у питаннях самоорганізації та реалізації Проєкту;     

● стежить за дотриманням командою Умов;     

● супроводжує команду на всіх етапах Проєкту.     

Ментор команди НЕ УХВАЛЮЄ рішень замість чи від імені команди. 

ІV. Етапи реалізації Проєкту

  Проєкт реалізується з грудня 2019 р. по жовтень 2020 р.  і складається з п'яти етапів.   

1. Підготовчий етап: презентації Проєкту у містах (інших населених пунктах), інформаційна кампанія проєкту, реєстрація учасників, грудень 2019 лютий 2020 року. 

2. Перший етап - Командоутворюючий: створення команд, вибір ідеї проєкту, який має бути реалізовано в місті (населеному пункті), створення інформаційної кампанії в школі для залучення до проєкту інших учасників шкільного середовища лютий-березень 2020 року. 

3. Другий етап - Проєктний: онлайн-навчання і реалізація проєктів в своєму місті  (іншому населеному пункті), березень-травень 2020 року. 

4. Третій етап - Регіональний півфінал: презентація проєктів у обласних центрах та містах обласного значення у форматі Фестивалю освітніх інновацій, червень 2020 року. 

5.  Четвертий етап - Фінал: тренінг для команд-учасниць, де вони планують довгострокові проєкти з розвитку міста (іншого населеного пункту) та подають їх на конкурс міні-грантів від Організатора. Участь беруть найкращі команди з кожної області за результатами півфіналу, жовтень 2020. 

За результатами фіналу передбачене короткострокова освітня подорож (до 10 днів) за кордоном для 2 найкращих команд та освітній вікенд в Києві (поїздка до Києва на 3-5 днів із зустрічами та освітніми знайомствами за тематикою проєкту) для команди, яка зайняла третє місце. Витрати на подорожі та проведення освітнього вікенду бере на себе Організатор.   

V. Зміст та структура навчання 

Проєктом передбачено здобуття знань і набуття навичок в процесі виконання завдань і реалізації інформаційної кампанії під час першого етапу на рівні школи, та під час другого етапу в процесі роботи над реалізацією проєкту в своєму місті (або іншому населеному пункті).

За структурою 1 етап навчання є інструкційно-практичним, 2 етап - навчально-практичним.   

Зміст навчання (1 і 2 етапи навчання): 

●  командоутворення; 

●  робота з ідеями; 

●  проєктний менеджмент; 

●  критичне мислення; 

●  системне мислення; 

●  комунікації та фандрайзинг; 

●  лідерство та відповідальність; 

●  суб’єктність та незалежність;   

Команди-учасниці реалізують проєкти у наступних напрямках: 

1. Культурний напрямок: проєкти, які направлені на створення та популяризацію духовних сенсів та матеріальних об’єктів, які несуть цінність для громади, а також створення середовища для розвитку та дослідження мистецтва та культури в окремо взятих громадах. 

2. Соціальний напрямок: проєкти, ціль яких полягає в покращенні існуючих соціальних взаємовідносин в окремо взятій громаді, створення нових зв’язків та взаємодій між громадянами міста (іншого населеного пункту), регіону.  

Вимоги до Проєкту на 1-му етапі навчання: 

Шкільну частину Проєкту команди планують і реалізують відповідно до інструкцій і завдань на онлайн платформі на власний розсуд, базуючись на уже набутих раніше знаннях та навичках. 

Проєкт на 1-му етапі навчання це: 

інформаційна кампанія, яка розгортається у середовищі школи (приміщення школи, навколишня територія школи, інформаційний простір школи) і яка має на меті залучитися підтримкою більшої частини учасників шкільного процесу для реалізації глобальної ідеї проєкту по зміні міського середовища 

Вимоги до інформаційної кампанії першого етапу навчання: 

●  Вона має доносити суть ідеї по зміні міського середовища в культурній або соціальній сферах 

●  Вона має охоплювати не менше 50 відсотків учнів та вчителів школи 

●  Вона має бути реалізована власними ресурсами команди; 

● Має бути зрозумілою та доступною іншим учням школи. 

Вимоги до Проєкту 2 етапу навчання: 

Проєкт міста (або іншого населеного пункту) команда планує та реалізує після проведення інформаційної кампанії першого етапу, обговорення всередині команди її результатів та зворотного зв’язку з боку інших учнів та вчителів, відповідно до завдань, розміщених на онлайн-платформі, використовуючи супровідні навчальні матеріали (лекції, кейси тощо). Команди використовують не лише можливості онлайн-платформи і власний досвід, але також заохочуються до консультацій із зовнішнім середовищем. 

Проєкт 2 етапу має бути здійснений в просторі міста (або іншого населеного пункту). Напрямок Проєкту може бути змінений після осмислення результатів 1 етапу проєкту. 

Успішний Проєкт 2 етапу має такі характеристики: 

1. Корисність

-   Чи принесе реалізація проєкту позитивні зміни у життя мешканців міста (іншого населеного пункту)? 

-   Чи Проєкт сприяє вирішенню проблеми, яку визначила команда? 

2.  Інноваційність 

-  Чи передбачає проєкт нові форми взаємодії та нові погляди на старі проблеми? 

-  Чи вирішує проєкт проблеми міста (громади) в новий спосіб, чи надає алгоритмічні рішення вже існуючих форматів? 

3. Реалістичність 

-  Чи може бути проєкт реалізований за наявної кількості ресурсів?

-  Чи знає команда які саме ресурси їй потрібні для реалізації проєкту та де вона може їх взяти за їх відсутності? 

4. Релевантність

-   Чи проєкт актуальний  і можливий до реалізації навесні до визначеного терміну? 

5.  Сталий розвиток

-   Чи має проєкт вплив після його завершення? 

-   Чи реалізація проєкту відбудеться в дружній до навколишнього середовища розвиток? 

Загальні рекомендації до проєктів 2 етапу: 

●   під час реалізації використовуються уже набуті знання і навички з різних предметів в школі, але при цьому команди роблять конкретні зміни у місті, заглиблюються у поставлену проблему;   

●   Проєкт стосується реальних проблем і ситуацій, відомих учням;   

●  Проєкт залучає учнів особисто, оскільки стосується речей, які для них цікаві й важливі;   

●  Проєкт має чітку мету, план реалізації, терміни;   

●  Проєкт реалізований завдяки ресурсам, які знайшли учасники, використовуючи різні інструменти фандрайзингу; 

●  залученість усіх учасників команди до виконання - Проєкт має сприяти співпраці в команді. 

За результатами фіналу передбачене короткострокова освітня подорож (до 10 днів) за кордоном для 2 найкращих команд та освітній вікенд в Києві (поїздка до Києва на 3-5 днів із зустрічами та освітніми знайомствами за тематикою проєкту) для команди, яка зайняла третє місце. Витрати на подорожі та проведення освітнього вікенду бере на себе Організатор.

Весь навчальний процес відбувається через гейміфіковану онлайн платформу www.vidkruvai.com.ua і побудований на основі відеолекцій, індивідуальних та командних завдань тощо. 

Щиро дякуємо за готовність підтримувати соціальні ініціативи підлітків та висвітлювати інформацію про покоління змінотворців!